EnergyMachines™

EnergyMachines

Energy_machine_ret

Maximal energiprestanda med patenterade EnergyMachines™.

Kylmaskiner och värmepumpar kan transportera mer termisk energi än den ­mekaniska energi som går åt för att driva processen. Det är den grundläggande principen i våra integrerade system som förser fastigheter med energi hämtad ur mark och vatten i ett ständigt pågående kretslopp.

EnergyMachines™ är hjärtat i en integrerad värmepumpslösning som producerar värme, kyla och tappvarmvatten i en och samma enhet samtidigt. Patenterade processer och kontrollförbättringar tillgodoser optimal drift, komfort och hållbarhet i din fastighet.

EnergyMachines™ ger mycket högre verkningsgrad än en fristående värme­pumpslösning. Vid samtidig produktion av värme och kyla kan tillförd energi förädlas till att avge COP* 10 eller bättre.

Räkneexempel:

EnergyMachines™ kan ge en verkningsgrad på uppemot COP 10 vid produktion av kyla, värme och tappvarmvatten. Eller över COP 5 på årsbasis för värme och tappvarmvatten. Maskinlösningar finns i från 150 kW och uppåt.

* COP = Coefficient of Performance. Visar på förhållandet mellan hur mycket energisystemet ger och hur mycket det förbrukar för sin drift. Ju högre faktor desto bättre.

Nedladdningsbara dokument