Energisystem för kyla- & värmeproduktion.

EnergyMachineEM pulp

 

 

 

Energy Machines™ – CleanTech för din verksamhet!
Energy Machines™ är hjärtat i en integrerad värmepumpslösning och producerar värme, kyla och tappvarmvatten i en och samma maskinlösning. Lösningen, som innehåller patenterade processer och kontrollförbättringar, omfattar normalt flera värmepumpar och annan effektiv teknik. Allt är tätt integrerat med en avancerad klimatanläggning och anpassade styrsystem för optimal drift, komfort och hållbarhet i din fastighet.

CO2 neutralt klimat!
Energy Machines™ ger mycket högre verkningsgrad (COP) än en fristående värmepumpslösning. I kombination med lokalt producerad el betyder det att du får en koldioxidneutral miljö och en helt hållbar energilösning.

Effektivitet!
Energy Machines™ lyfter inkommande temperatur från +5 till +58 grader in i fastigheten. Tillförd energi kan nå COP på 10 eller bättre. Det gör Energy Machines™ till ett av de mest konkurrenskraftiga alternativen för uppvärmning och kylning, jämfört med standardiserade värmepumpar/kylmaskiner för värme-eller kylbaserade lösningar.

Se mer om Energy Machines™ effektivitet och energisnåla lösningar i våra referensstudier.

Energy Machines™ är patenterade maskinlösningar för maximalt energiuttag. Vi producerar ett spektra av lösningar i olika effektnivåer för integration i system och energicentraler i många olika typer av fastigheter och verksamheter.

Våra patenterade maskinlösningar kan ge en COP (Coefficient of Performance (verkningsgrad)), på uppemot 10 (vid produktion av kyla, värme och tappvarmvatten) eller över 5 på årsbasis för värme och tappvarmvatten. Maskinlösningar finns i från 150 kW och uppåt.