Energy Machines™

EnergyMachine

 

EM pulp

Maximalt energiuttag med patenterade Energy Machines™
.

Kylmaskiner och värmepumpar kan transportera mer termisk energi än den mekaniska energi som går åt för att driva processen. Det är den grundläggande principen i våra integrerade system som förser fastigheter med geoenergi hämtad ur mark och vatten i ett ständigt pågående kretslopp.

Energy Machines™ är hjärtat i en integrerad värmepumpslösning och producerar värme, kyla samt tappvarmvatten i en och samma enhet. Patenterade processer och kontrollförbättringar, normalt omfattande flera värmepumpar och annan effektiv teknik, tillgodoser optimal drift, komfort och hållbarhet i din fastighet. Allt tätt integrerat med en avancerad klimatanläggning och anpassade styrsystem.

Energy Machines™ ger mycket högre verkningsgrad än en fristående värmepumpslösning. I kombination med lokalt producerad el betyder det att du får en koldioxidneutral miljö och en hållbar energilösning.

Genom att lyfta inkommande temperatur från +5 till +58 grader in i fastigheten kan tillförd energi kan nå COP 10 eller bättre. Det gör Energy Machines™ till ett av de mest konkurrenskraftiga alternativen för uppvärmning och kylning, jämfört med standardiserade värmepumpar och kylmaskiner.


Räkneexempel:

Energy Machines™ kan ge en verkningsgrad på uppemot COP 10 vid produktion av kyla, värme och tappvarmvatten. Eller över COP 5 på årsbasis för värme och tappvarmvatten. Maskinlösningar finns i från 150 kW och uppåt.